Andlig boning åt Gud

Under pingsten 2020 genomförde Katolska kyrkan i Sverige och Svenska kyrkan gemensamma stilla dagar där kardinal Anders Arborelius och biskop Karin Johannesson ledde deltagarna i stillhet och eftertanke.


Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud

(Ef. 2: 21-22).