Andlig boning åt Gud

Katolska kyrkan i Sverige och Svenska kyrkan bjuder in till stilla dagar

Under fyra lördagar erbjuder vi ett gemensamt, digitalt, rum för stillhet och eftertanke. Vi vill ge dig andlig fördjupning i dessa tider av kris och oro. Vi vill hjälpa din själ att vila ut.


Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud

(Ef. 2: 21-22).


Inloggning för befintliga användare